VRÁCENÍ ZBOŽÍ / REKLAMACE

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím nebo přepravcem, tzn. dnem uvedeným na záručním listě (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list). Zákonná záruční doba při prodeji dle Občanského zákoníku je 24 měsíců, případně se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, tzv. výprodej.
Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání spotřebitelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku odpovídající charakteru zboží a době jeho používání.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech
- poškozením nebo ztrátou zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit s dopravcem, ale budeme Vám maximálně nápomocni k jejich vyřešení)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou umístěny
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s návodem na použití
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu na použití
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu na použití
- zboží poškozené zapojením do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Jak reklamovat
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna naší firmy. Reklamované zboží proto zasílejte poštou, obyčejným balíkem, či jiným dopravcem, výhradně na naši adresu:

Michal Smrž - Vše k vaření.cz

Vodařská 13

61900, Brno, ČR

Před odesláním zboží na reklamaci doporučujeme konzultaci Vašeho problému telefonicky nebo emailem. Doporučuje se také uvedení našeho telefonního čísla dopravci, pro informaci o odeslání balíku.

POSTUP REKLAMACE:

1. Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím zabalte do krabice pro přepravu

2. Do zásilky přibalte kopii faktury a formulář o reklamaci, který naleznete RELAMAČNÍ LIST zákazníka

3. Zásilku odešlete obyčejným balíkem výhradně na adresu:

Michal Smrž - Vše k vaření.cz

Vodařská 13

61900, Brno, ČR

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy není možno zaslat na dobírku! Takovéto zásilky nebudou převzaty.

Při reklamaci zboží, které nemá záruční list výrobce a bude zasláno k reklamaci, je nutné přiložit k zásilce kopii faktury, kterou jsme ke zboží vystavili a dále popis závady. Vyřízení reklamace se počítá ode dne doručení vadného zboží do servisního střediska.

 

Vrácení zboží do 14ti dnů, bez udání důvodu.

1. Zboží velmi pečlivě zabalte do originálního obalu a původní krabice pro přepravu, popřípadě jiné, ale důkladně, aby nedošlo k jeho poškození.

2. Do zásilky přibalte kopii faktury s formulářem o odstoupení od smlouvy, který naleznete Vzor pro odstoupení od smlouvy.

3. Zásilku odešlete na adresu níže. Doporučuje se také informovat nás emailem o odeslání vráceného zboží a uvedením našeho telefonního čísla dopravci, pro informaci o odeslání balíku.

Michal Smrž - Vše k vaření.cz

Vodařská 13

61900, Brno, ČR

4. Do formuláře napsat číslo účtu pro vrácení peněz za vrácené zboží. Peníze budou odeslány nejpozději do 14 dní od přijetí zásilky na naší adrese. Případně uvést, že chcete výměnu zboží.